≡ Menu
Beat phối chuẩn header image

Beat dân ca-đồng dao

 

[Beat] Lý rẫy lý vườn (Phối chuẩn)

[Beat] Cá chép hóa rồng (Phối chuẩn) Version 2

[Beat] Cò lả -Ái Vân

[Beat] Út cưng beat phối chuẩn

[Beat] Cờ lau tập trận (Phối chuẩn)

[Beat] Cô Tấm dịu hiền (Phối chuẩn)

[Beat] Qua cầu gió bay – Tông Dm (Phối chuẩn)

[Beat] Qua cầu gió bay – Tông Am (Phối chuẩn)

[Beat] Lý quạ kêu (Phối chuẩn)

[Beat] Giận mà thương – Ví dặm (Phối chuẩn)

[Beat] Cò lả (Phối chuẩn)

[Beat] Xỉa cá mè (Vocal)

[Beat] Xỉa cá mè

[Beat] Vào chùa [Demo]

[Beat] Vào chùa

[Beat] Úp lá khoai (Phối chuẩn DOREMI)

[Beat] Trên rừng ba sáu thứ chim [Demo]

[Beat] Trên rừng ba sáu thứ chim

[Beat] Trâu lá đa [DOREMI]

[Beat] Tay trắng tay đen [Demo]

[Beat] Tay trắng tay đen

[Beat] Ru ru riếng riếng [Demo]

[Beat] Ru ru riếng riếng

[Beat] Ra ngó vào trông [Demo]

[Beat] Ra ngó vào trông

[Beat] Nu na nu nống (Vocal)

[Beat] Nu na nu nống

[Beat] Ngồi tựa song đào (Demo)

[Beat] Ngồi tựa song đào

[Beat] Mèo đi câu cá

[Beat] Lý trèo đèo (Phối chuẩn)

[Beat] Lý thiên thai (Demo)

1 Trên 5 Trang1 2 3 4 5